YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9

Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Mg, Fe2O3, Cu(OH)2, Ag

B. Fe, MgO, Zn(OH)2, Na2SO4

C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3

D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.1

HCl không phản ứng với Ag, Na2SO4 và SO2

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • trang lan

  mấy bạn giúp mình mấy câu nêu hiện tượng này với > thanks nhìu

  1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)
  2. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội.
  3. Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc.
  4. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H­2­SO4.
  5. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3.
  6. Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chưá dd NaOH có để sẵn 1 mẫu giấy quỳ tím.
  7. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
  8. Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.
  9. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.
  10. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.
  11. Đốt nóng đỏ một đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.
  12. Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
  13. Cho Na(r) vào cốc nước có pha phenolphtalein.
  14. Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.
  15. Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Kim Ngan

  cho 9g hỗn hợp mg và al phản ứng với 300ml dung dịch hcl 3M sau phản ứng thu đc 2 muối và khí h2 a/ tính % khối lượng mỗi kim loại

  b/ thể tích h2

  c/ tính C% của mỗi muối trong dung dịch sau phản ứng biết khối lượng riêng của hcl 1,14g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Để hòa tan hoàn toàn 4(g) 1 oxit Fe cần 150ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức oxit trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho 200ml dung dịch Na2CO3 0,75M tác dụng vừa đủ với 150gam dung dịch axit HCl. Dẫn toàn bộ chất khí thu được sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư người ta thu được một chất kết tủa.

  a. Viết phương trình hóa học.

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit HCl đã dùng.

  c. Tìm khối lượng chất kết tủa thu được.

  Bài này 4 điểm. Và mình bị mất 4 điểm hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hay nêu và giải thích bằng PTHH các hiện tượng xảy ra trong từng thí nghiệm sau:

  a. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 96%đặc

  b. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HNO3 96% đặc, nguội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Tính chất hóa học của \(H_{2}SO_{4} \)đặc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dd \(H_2SO_4\) loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khi (đktc)

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  ZnSO4 có tác dụng với axit HNO3 loãng không? Tại sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho các chất sau : MgO, K2O, NO, CuO, CO2

  Chất nào tác dụng với:

  a) dd HCl

  b) dd NaOH

  c)H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Khi cho một lượng dung dịch axit (HCl) vào dung dịch bazo (NaOH). Làm thế nào biết khi nào lượng axit vừa đủ (hoặc dư một chút so với bazo)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Axit là gì?

  bởi hà trang 19/04/2019

  1. A-xít là gì ? gốc a-xít là gì ? hóa trị gốc a-xít được tính như thế nào? cho thí dụ minh họa nha mấy bé cưng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  H2SO4 39,2% là axit loãng hay đặc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  câu 1 : Hòa tan 21,1 g hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng 200g dd HCl ( vừa đủ) thu được dung dịch B và 4,48 l khí H2

  a, Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A

  b, Tính C% khối lượng muối có trong dung dịch B

  Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dung dịch HCl 2M

  a, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

  câu 3 : Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với H2SO4 loạng dư . Lọc lấy phần chất rắn không tan cho phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc , nóng thu được 1,12 lít khí (đktc) . Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  a) Hòa tan hoàn toàn 14,2 g hỗn hợp gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào axit HCl 7,3 % vừa đủ , thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2(đktc). Nồng độ mol trong dung dịch D bằng 6,028 %. Xác định kim loại R

  b) Hòa tan hết 3,2 gam oxit M2Om trọng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch và làm lạnh nó thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bằng phương pháp hóa học trình bày từng chất trong mỗi cặp chất sau:

  a, dung dịch H2SO4 và dung dịch Hcl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Mô tả hiện tượng xảy ra giải thích và viết pthh a) Thêm 2 ml axit clohidric vào ống nghiệm có chứa vài viên kẽm

  b)Nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào ống ngiệm chứa 1ml dd H2SO4

  c)Rót 1ml H2SO4 đặc vào ống nhiệm chứa lá đồng,rồi đun nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho các chất K2SO3,Al,CuO,AgNO3,FE203.Chất nào tác dụng với dung dịch HCL sinh ra:(viết pthh)

  a)Dung dịch mày xanh lam

  b)Chất khí cháy được trong không khí và nhẹ hơn không khí

  c)Kết tủa trắng

  d)Dung dịch màu vàng nàu

  e)Chất khí nặng hơn không khí,làm đục nước vôi trong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp kim loại Mg và Cu vào 100g dd HCl thu 3,36l khí (đktc)

  a) Lập PTHH.Tính% kim loại các chất trong hỗn hợp?

  b)Tính nồng độ % của axit đã dùng

  c)Lọc kết tủa sau phản ứng cho vào H2SO4 đặc nóng.Tính V khí sinh ra (đktc)

  Câu 2: Đốt 2,4g Mg trong không khí

  a) Tính V oxi đã dùng (đktc)

  b)Cho sản phẩm đi qa 200g dd HCl 3,65%. Tính C% dd sau phản ứng?

  c) Cho dd sau phản ứng vào thể tích ml dd KOH 1M.Tính thể tích?

  Câu 3: Cho Magiê oxit vào 100g dd H2SO4 14,6%

  a) Lập PTHH và tính kim loại Magiê oxit đã dùng

  b)Tính nồng độ % sau phản ứng?

  c)Cho dd sau phản ứng vào 200ml dd KOH.Tính nồng độ mol KOH đã dùng?

  Câu 4: Nhận biết:

  a) dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4

  b) kim loại: Al, Fe

  Giúp em với mai em thì rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Hoà tan 19,3g hỗn hợp A gồm Fe và Al theo tỉ lệ MOL 2:3 vào m gam dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch Z và V(l) khí(đktc). Tính các giá trị m,V và C% trong dung dịch Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  hòa tan hoàn toàn 12,1 g hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dd HCl 2M

  a, tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  b, tính khối lượng dd HCl 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  bài 2. nêu hiện tượng quan sát được và viết PThH xảy ra ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có

  1. cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl dư

  2. cho mẫu nhôm vòa ống nghiệm chứa H2SO4 đặc nguội

  3. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  4. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd NaCO3

  5. cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  6. cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl

  7. đốt nóng đỏ một đoạn dây thép (Fe) cho vào bình chứa khí oxi

  8. cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  9. cho mẫu Na(r) vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein

  10. rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Có 1 lọ đựng dd loãng gồm 3 axit: HCl, HNO3, H2SO4. Chỉ dùng 2 ống nghiệm nhận biết sự có mặt từng axit trong dd. đầy đủ hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho m gam kim loại Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M và HCl 2M, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và V lít khí H2 ( ở đktc). Dung dịch D hòa tan vừa đủ 7,8 gam Al(OH)3.
  1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết muối tạo thành là muối trung hòa.
  2. Tính giá trị m và V.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với kim loại, oxit bazo với bazơ mà K2SO3 là muối thì sao tác dụng đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M với 200ml dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng axit dư ta cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 ban đầu. Gíup e với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Bài1 Cân bằng PTHH

  1) Cu + HNo3 -> Cu( NO3) 2 + NO2 +H2O

  2) FeO + H2SO4 -> Fe2(SO4 )3 + SO2 + H2O

  3) Fe3O4 + HNO3 -> Fe (NO3)3 + NO2 + H2O

  4) Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NH3 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho 21,6g hh A gồm Mg và Fe pư vừa đủ vs dd H2SO4 19,6%, sau pư thu được 11,2lit H2 (đktc) và dd B.

  a. Tính m mỗi kim loại trog A

  b. Tính m dd H2SO4 cần dùng.

  c. Cho 800g dd Ba(OH)2 17,1% vào dd B, sau pư thu được kết tủa D và dd E. Tính m kết tủa D và C% chất tan trog E.

  Giúp em câu c. với ạ! Helpmepls!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết hỗn hợp gồm CO, CO2, SO3, SO2 và H2 trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Fe2O3 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O

  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

  FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

  FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O

  CrI3 + Cl2 + KOH → K2CrO4 + KIO4 + HCl + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Hỗn hợp Fe và Cu có tổng khối lượng 22g cho vào H2SO4 loãng dư thì thu được 4.48 lít khí. Cũng lượng hỗn hợp trên nếu cho vào H2SO4 đặc nóng dư thì thể tích khí thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Trộn 20,05g hỗn hợp bột Al và fe203 trong bình kín rồi nung thực hiện pư nhiệt nhôm

  Lấy 20,05g hỗn hợp trên cho tác dụng với h2so4 dư thì có 5,04 lít khí sinh ra

  Tính khối lượng các chất thu được sau pư nhiệt nhôm. Coi như phản ứng xẩy ra hoàn toàn

  Please,help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan.

  a) Tính % về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp.

  b) Tính khối lượng dd HCl đã tham gia phản ứng.

  c) Tính nồng độ % của muối tạo thành sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải
  Hòa tan hoàn toàn m gam hh X gồm cu và fe3o4 trong 500ml dd h2so4 nồng độ a M thu dc dd y. Cho dd y td vừa đủ vs dd NaOH thu 52 gam kết tủa. Tính a và m cảm ơn mọi ng trc hihi
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Hòa tan hoàn toàn 5,6g sắt vào 200ml dd HCl vừa đủ thu được ddA và khí B

  a, Viết PTHH và xác định khí B

  b, Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

  c, Cho NaOH dư vào ddA, lọc lấy kết tủa, làm khô rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Phân biệt các dung dịch axit sau đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn: HCl, HNO3 đặc, H2SO4, H3PO4 chỉ dùng 1 chất thử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Từ quặng pirit và các chất cần thiết.Hãy viết các pthh điều chế H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho 3,59g một hỗn hợp gồm 2 kim loại M, N đều có hóa trị II, tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 1,12 lít khí, đồng thời khối lượn hỗn hợp giảm 2g. Hòa tan chất rắn còn lại bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được 0,56 lít khí SO2. Xác định tên kim loại M, N và thành phần khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Cho biết các khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  hòa tan hết a g hỗn hợp CaO và CaCO3 vào dd HCl dư thấy thoát ra 8,8 g khí CO2 Cô cạn dd thu được 3,3 g muối khan

  a viết pt hoad học và tính a

  b Nếu dd HCl đem dùng có nồng độ 1M thì cần bao nhiêu ml là vừa đủ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Cho 50g dd CuSO4 32% tác dụng vừa đủ trong 100g dd NaOH

  a) Tính C% dd NaOH tham gia pư

  b) Tính C% dd tạo thành sau khi bỏ kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Cho 14,4 gam hỗn hợp sắt và đồng vào 100 ml dung dịch H2SO4 vừa đủ Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí ở dktc

  a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b. Tính nồng độ M của dung dịch axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  1)Đặt 2 cốc A và B có m = nhau lên 2 đĩa cân thì cân thăng bằng.Cho 10,6 g Na2CO3 vao cốc A và 11,82 g BaCO3 vào cốc B.Sau đó thêm 12g dung dịch H2SO4 98% vào cốc A cân mất thăng bằng.Nếu thêm từ từ dung dịch HCl 14,6% vào cốc B cho tới khi cân trở lại thăng bằng thì tốn hết bao nhiêu g dung dịch HCl ( giả sử nước và axit k bay hơi )
  2)Khi can thăng bằng lấy 1\2 lượng các chất trong cốc B cho vào cốc A cân mất thăng bằng
  a)Phải thêm vào bao nhiêu g nước vào cốc B để cân trở lại thăng bằng
  b)Nếu k dùng nước mà dùng dung dịch HCl 14,6% thì phải thêm bao nhiêu g dung dịch HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho 1,6 CuO vào dung dịch \(H_2SO_4\) 0,98 %

  a) tính khối lượng dung dịch \(H_2SO_4\) đã dùng

  b) ttinsh nồng độ dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1)ađể trung hòa 150g dd HCl phải dùng 250g dd NaOH 9,6 %. Tính C% của dd Hcl nói trên

  b) nêú thay dd Hcl nói trên = dd H2SO4 để trung hòa lượng dd NaOH nói trên thì phải dùng bao nhiêu gam dd H2SO4 19,6 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Trung hòa 200ml H\(_2\)SO\(_4\) bằng 100ml dung dịch Ba(OH)\(_2\) 0.5M.

  a,Tính khối lượng muối tạo thành

  b,Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  c,Nếu thay H\(_2\)SO\(_4\)bằng dung dịch HCl 1M thì thể tích dung dịch cần dùng là bao nhieeu để trung hòa bazơ trên.

  Help me @Trần Hữu Tuyển @Như Khương Nguyễn @Azue @Nguyễn Trần Thành Đạt...ngaingung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Giúp mình với

  Đem 57g dd H2SO4 20% đổ vào 200g dd BaCl2 5,2%, pư xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa thu đc dd A. Tính C% các chất trong A.

  CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 1,6g Fe2O3 tác dụng với 100ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng giả sử thể tích dung dịch không thay đổi nồng độ axit HCl trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA