YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 11.4 trang 14 SBT Hóa học 9

Bài tập 11.4 trang 14 SBT Hóa học 9

Điều chế phân đạm amoni nitrat NH4NObằng phản ứng của canxi nitrat Ca(NO3)2 với amoni cacbonat (NH4)2CO3.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào ? Vì sao phản ứng này có thể xảy ra được ?

c) Cần phải dùng bao nhiêu tấn canxi nitrat và amoni cacbonat đế sản xuất được 8 tấn phân đạm amoni nitrat ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.4

a) Phương trình hoá học:

Ca(NO3)+ (NH4)2CO3 → CaCO3 + 2NH4NO3

b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi giữa hai dung dịch muối. Phản ứng xảy ra được vì tạo thành chất kết tủa là CaCO3.

c) Tính khối lượng các chất tham gia:

Để sản xuất được 80.2 = 160 (tấn) NH4NO3 cần 96 tấn (NH4)2CO3 và 164 tấn Ca(NO3)2. Để sản xuất được 8 tấn NH4NO3 cần :

96x8/160 = 4,8 tấn (NH4)2CO3

Và 168x8/160 = 8,2 tấn Cu(NO3)2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 14 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA