RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 11.3 trang 14 SBT Hóa học 9

Bài tập 11.3 trang 14 SBT Hóa học 9

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2:

2NH3 + CO→ CO(NH2)2 + H2O

Để có thê sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

a) Bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?

b) bao nhiêu m3 khí NHvà CO(đktc) ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.3

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

mNH3 = 6x2.17/60 = 3,4 (tấn)

mCO2 = 6,44/60 = 4,4 tấn

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

nure = m : M = 6000000 : 60 = 100000 mol

nNH3 = 100000x2/1 = 200000

VNH3 = n.22,4 = 200000.22,4= 4480000 = 4480 (m3)

nCO2 = 100000 mol

VCO2 = 100000.2,4 = 2240000 lít = 2240 (m3)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 14 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA