RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 11.5 trang 15 SBT Hóa học 9

Bài tập 11.5 trang 15 SBT Hóa học 9

Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPOtheo phương trình hoá học:

2NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4

NH3 + H3PO4 → (NH4)2HPO4

a) Hãy tính khối lượng axit H3PO4đã tham gia phản ứng

b) Tính khối lượng mỗi muối được tạo thành.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.5

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mNH3 + mH3PO4 = mmuoi

Vậy mH3PO4 = mmuoi - mNH3 = 36,2 - 6,8 = 29,4g

b) Gọi khối lượng muối (NH4)2HPO4 là x kg ⇒ mNH3 phản ứng là \(\frac{{34x}}{{132kg}}\)

NH4H2PO4 là y kg → mNH3 phản ứng là \(\frac{{17y}}{{115kg}}\)

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{34x}}{{132}} + \frac{{17y}}{{115}} = 6,8\\
x + y = 36,2
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 13,2kg\\
y = 23kg
\end{array} \right.\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 15 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA