RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Làm cách nào nhận biết được 5 mẫu phân bón màu trắng NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, KCl, K2SO4?

Có 5 mẫu phân bón màu trắng NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, KCl, K2SO4. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt

                                        Giúp EM!!!

  bởi Trần Bảo Việt 20/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Lấy mỗi chất một lượng xđịnh và đánh STT

  + Cho các chất t/d với dd Ba(OH)2.

       -Tạo kết tủa trắng và có khí thoát ra mùi khai: (NH4)2SO4

             PT: (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 -----> BaSO4 + 2NH3 + H2O

        -    Tạo kết tủa trắng: K2SO4

             PT:  K2SO4 + Ba(OH)2 ------> BaSO4 + 2KOH

        -  Có khí thoát ra mùi khai : NH4NO3 , NH4Cl

             PT: 2NH4NO3 + Ba(OH)2 -----> Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

                      2 NH4Cl + Ba(OH)2  ----> BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

        - Không hiện tượng gì: KCl

  + Cho 2 chất còn lại đi qua dd AgNO3:

         -Tạo kết tủa trắng: NH4Cl

                PT:  NH4Cl + AgNO3 ----> AgCl + NH4NO3

         - Không hiện tượng gì: NH4NO3

    bởi Nguyễn Thị Thanh Hiền 20/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA