RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Để sản xuất 3 tấn ure cần dùng bao nhiêu tấn NH3 và CO2?

Bài 1 : Nhận biết ba dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn sau :NaCl ;NaNO3; Na2SO4 .

Bài 2 : Trong công nghiệp người ta có thể điều chế phân đạm ure bằng cách cho khí amoniac NH3 phản ứng với khí cacbonic CO2 : 2NH3 + CO2 -->CO(NH2)2 H2O

Để sản xuất 3 tấn ure cần dùng :

a, bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?

b, bao nhiêu lít NH3 và CO2 đktc .?

  bởi Lê Minh Bảo Bảo 13/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • PTHH :

  \(2NH_3+CO_2-->CO\left(NH_2\right)_2+H_2\left(1\right)\)

  a, Tính khối lượng của các chất tham gia ở phương trình ( 1 ) :

  \(2NH_3+CO_2-->CO\left(NH_2\right)_2+H_2\left(1\right)\)

  2,17................44...........................60

  x.........................y.............................3 tấn

  \(\rightarrow\dfrac{2.17}{x}=\dfrac{44}{y}=\dfrac{60}{3}->x=1,7;y=2,2\)

  Vậy để sản xuất 3 tấn ure cần : \(1,7.tấn.NH_3;2,2.tấn.CO_2\)

  b, Số mol của NH3 cần dùng để sản xuất 3 tấn ure trên là :

  \(n_{NH_3}=\dfrac{1,7}{17}.10^6=10^5\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{NH_3}=10^5.22,4=2,24.10^6\left(l\right)\)

  Số mol của CO2 cần dùng để sản xuất 3 tấn ure trên là :

  \(n_{CO_2}=\dfrac{2,2}{44}.10^6=5.10^4\)

  \(\Rightarrow V_{NH_3}=5.10^4.22,4=1,12.10^6\left(l\right)\)

  Vậy..................

    bởi Nguyễn Hợp 13/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA