RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 21 Tính theo công thức hóa học

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 21 về Tính theo công thức hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 72,4%
  • B. 68,8%
  • C. 76%
  • D. 62,5%
  • A. 25%
  • B. 32,39%
  • C. 31,66%
  • D. 38%
 •  

   
   
  • A. 16,2 g và 14,4 g
  • B. 14,4 g và 16,2 g
  • C. 16 g và 14,6 g
  • D. 14,6 g và 16 g
  • A. 40:32:2
  • B. 20:16:1
  • C. 10:8:0.5
  • D. 40:16:2
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. SO
  • B. SO2
  • C. SO3
  • D. H2SO4
 • Câu 6:

  Tính %mK có trong phân tử K2CO3

  • A. 56, 502%
  • B. 56,52%
  • C. 56,3%
  • D. 56,56%
 • Câu 7:

  Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

  • A. 14,28 %
  • B. 14,2%
  • C. 14,284%
  • D. 14,285%
 • Câu 8:

  Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

  • A. 30,6 g
  • B. 31 g
  • C. 29 g
  • D. 11,23 g
 • Câu 9:

  Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

  • A. CuO2
  • B. CuO
  • C. Cu2O
  • D. Cu2O2
 • Câu 10:

  Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

  • A. NO
  • B. CO
  • C. N2O
  • D. CO2
YOMEDIA