ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm của nguyên tố Na có trong Na2SO4:

  • A. 
   25%
  • B. 
   32,39%
  • C. 
   31,66%
  • D. 
   38%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần phần trăm của nguyên tố Na có trong Na2SO4

  \(\% Na = \frac{{2 \times 23}}{{2 \times 23 + 32 + 16 \times 4}}.100 = 32,39\%\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12330

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA