ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là:

  • A. 
   72,4%
  • B. 
   68,8%
  • C. 
   76%
  • D. 
   62,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là:

  \({n_{Fe}} = \frac{{3 \times 56}}{{56 \times 3 + 16 \times 4}}.100 = 72,4\%\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12329

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA