ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính khối lượng của mỗi nguyên tố Al và O có trong 30,6g Al2O3 lần lượt là:

  • A. 
   16,2 g và 14,4 g
  • B. 
   14,4 g và 16,2 g
  • C. 
   16 g và 14,6 g
  • D. 
   14,6 g và 16 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần phần trăm của nguyên tố Al, O lần lượt là:

  \(\begin{array}{l} \% Al = \frac{{54}}{{102}}100 = 52,49\% \\ \% O = 100 - 52,94 = 47,06\% \end{array}\)

  Khối lượng mỗi nguyên tố Al và O có trong 30,6g Al2O3 lần lượt là:

  \(\begin{array}{l} {m_{Al}} = \frac{{52,94.30,6}}{{100}} = 16,2g\\ {m_O} = \frac{{47,06.30,6}}{{100}} = 14,4g \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12331

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA