RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 138 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 138 sách GK Hóa lớp 8

Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 5

Vì rượu etylic tan vô hạn trong nước, hay nước tan vô hạn trong rượu etylic. Ta có thể tích rượu etylic (1 ml) ít hơn thể tích nước (10 ml)

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 138 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA