RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 138 sách GK Hóa lớp 8

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

a) Ta có dung dịch NaCl đã bão hòa trong ống nghiệm, ta cho thêm vào ống nghiệm một lượng nước nữa và có được dung dịch NaCl chưa bão hòa.

b) Thêm NaCl vào dung dịch NaCl chưa bão hòa khuấy kĩ tới khi dung dịch không hòa tan thêm được NaCl. Lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.

Hoặc có thể đun nóng dung dịch NaCl chưa bão hòa cho đến khi có muối NaCl kết tinh ở đáy cốc. Để cốc này trở lại nhiệt độ phòng rồi lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Văn Duyệt

  Câu 6: Dãy nào gồm các chất là bazơ?

  A. CuO; BaO; MgO C. HCl; H2SO4; HNO3

  B. NaOH; Cu(OH)2; Ba(OH)2 D. NaCl; MgSO4; CuS

  Câu 7: Những chất nào dưới đây phản ứng được với nước?

  A. K, Na; BaO; Ca O C. CuO; K; Al2O3

  B. Na2O; P2O5; SiO2 D. K; Al; NaOH

  Câu 8: Trường hợp nào dưới đây là dung dịch?

  A. Cốc nước sô cô la C. Nước mắm

  B. Nước cất D. Hỗn hợp dầu và nước

  Câu 9: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm nguồn nước?

  A. Do rác thải của con người C. Do trồng trọt, chăn nuôi không hợp lý

  B. Do một số hiện tượng tự nhiên D. Tất cả các đáp án trên

  Câu 10: Cả hidro và oxi đều có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước là do?

  A. Hidro và oxi tan rất ít trong nước C. Hidro và oxi không tan trong nước.

  B. Hidro nhẹ, oxi nặng hơn D. Tất cả đều sai.

  Câu11: Tổng hệ số của PTHH sau: H2 + Fe2O3 ---> H2O + Fe là?

  A. 4 B. 9 C. 5 D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu phương

  Tìm kim loại X.

  bởi thu phương 21/06/2019

  Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X bằng 5 lít dung dịch HNO3 0,5M. Sau phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít hỗn hợp NO và N2 (đktc) nặng 7,2 gam. tìm kim loại X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho các cụm từ sau dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa dung môi chất tan độ tan hidrat

  B) được tạo nên do phân tử có thể kết hợp được với phân tử chất tan kết hợp@được tạo nên do phân tử có thể kết hợp được với phân tử chất tan kết hợp phâ n tử là các....

  Có) là hỗn hợp đồng nhất của....... Và..... Ở nhiệt độ xác định gọi là......

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  B1. cho 200ml dung dịch HCl 2M tác dụng hết với Fe

  a. tính V khí sinh ra ở đktc

  b. tính CM của dung dịch muối sau phản ứng biết V dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể

  B2. cho 6.2g Na2O tác dụng hết với H2O thu được 500g dung dịch . tính C% của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  CuSO4 là một chất có nhiều ứng dụng như làm phân bón, thuốc trừ sâu, mạ kim loại, làm chất màu…để điều chế CuSO4 người ta tiến hành bằng 2 cách.

  Cách 1: Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc theo phản ứng

  Cu + H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2↑ + H2O

  Cách 2: Ngâm Cu kim loại trong H2SO4 loãng sau đó sục khí O2 vào theo phản ứng

  Cu + O2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O.

  cho biết cách nào có lợi hơn vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  1. Dự đoán các hiện tượng xảy ra khi:

  -cho một thìa cà phê muối ăn vào cốc đựng 100ml nước

  -cho tiếp 3thìa cà phê muối ăn vào cốc đó

  2. Nếu cứ tiếp tục cho thêm muối ăn vào nước và khuấy nhẹ thì sẽ sảy ra hiện tượng gì?vì sao?

  3. Làm thế nào để quá trình hòa tan muối ăn xảy ra nhanh hơn,hòa tan được nhiều muối ăn hơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Một lọ thuốc độc khi hết hạn thì nó sẽ độc hơn hay bớt độc đi?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Các bạn cho mình hỏi chút: Một dung dịch bão hòa, có thể hòa tan thêm một chất tan khác không? Ví dụ: Dung dịch nước muối bão hòa, có thể hòa tan thêm đường không?

  Cảm ơn các bạn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dd H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng.Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 11,2g sắt vào cốc đựng dd HCl

  - Cho m(g) nhôm vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thì thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Nhúng một thanh kẽm nặng 5,2g vào 200ml dd CuSO4.Phản ứng kết thúc thấy thanh kẽm nặng 5,17g.Tính nồng độ mol của dd CuSO4

  2.Nhúng một thanh Pb vào 300ml dd AgNO3 0,6M.Phản ứng kết thúc thấy thanh chì nặng 12,58g.Tính m thanh Pb trước phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Để hòa tan 3,9 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và có 1,344 lít H2 bay ra (ở đktc). Mặt khác để hòa tan 3,2 gam oxit kim loại Y cần dùng V ml dung dịch ở trên. Hỏi X,Y là các kim loại gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Dùng phương pháp hoá học để phân biệt 5 chất bột sau : MgO; BaO; Al2O3; P2O5; Na2SO4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  cho biết thành phần của duung dịch nước muối sinh lý và dung dịch oresol ??

  TNST hóa học 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho 17,2 (g) hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với lượng nước dư thu được 3,36 (l) khí ở đktc

  a. Viết PTHH xảy ra

  b. Tính khối lượng của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  để khử hoàn toàn 7.2 gam Mgthì cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,75M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Nếu tính m dung dịch sau phản ứng có cần + thêm chất tạo ra ko

  vd Na2SO4 + BaCl2 -> 2NaCl + BaSO4

  mdd = mddNa2SO4 + mddBaCl2 + mNaCl - mBaSO4

  hay mdd = mddNa2SO4 + mddBaCl2 - mBaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho hỗn hợp gồm 2,4g Mg và 11,2g Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho dụng dịch NaOH dư vào B thu được kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Tính khối lượng chất rắn C và D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Cho 11,2g Fe tác dụng hết với 89,2g dd HCl thu được muối sắt (II) clorua và khí H2 (đktc)

  a. Viết phương trình phản ứng

  b. Tính nồng độ phần trăm của dd muối

  c. Cho toàn bộ lượng H2 trên tác dụng với 12g CuO thì thu được bao nhiêu g Cu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  1. Cho 5,6g hỗn hợp Mg, Zn, Al tác dụng với 100g dung dịch HCl 25,55% . Hỗn hợp kim loại có bị hoà tan hết không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với 200g dung dịch axit clohiđric dư.

  a) Viết PTHH. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc) b) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ? c)Tình C% của dd HCl tham gia phản ứng?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Có2 dd H2SO4 và NaOH.Biết rằng 60ml dd NaOH phản ứng vừa đủ với 200ml dd H2SO4.Mặt khác,nếu cho 20ml dd H2SO4 tác dụng hết với 2,5g CaCO3 thì muốn trung hòa 1 lượng axit dư cần 10ml dd NaOH ở trên.Tính nồng độ mol của 2 dd trên

  Câu 2: hòa tan thêm 10g muối ăn vào 190g dd muối ăn 8%.Tính nồng độ phần trăm của muối ăn trong dung dịch mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Khi điều chế Na2CO3 có thể co lẫn NaHCO3. Vậy để có được dung dịch chỉ chứa một chất tan là Na2CO3 cần phải thực hiện thí nghiệm như thế nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Khi nung nóng 1 cục đá vôi ở nhiệt độ cao thì khối lượng cục đá sẽ giảm sau phản ứng, còn khi nung nóng miếng kim loại đồng trong ko khí thì sau 1 thời gian khối lượng miếng kim loại sẽ tăng lên. Giải thích điều này. Biết rằng khi nung đá vôi ( CaCO3) sẽ tạo thành vôi sống ( CaO) và khí cacbon đioxit ( CO2), ở nhiệt độ cao kim loại đồng sẽ tác dụng với oxi trong ko khí tạo thành đồng ( II) oxit ( CuO)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  1.Cho hh CH4 và O2 có tỉ lệ thể tích 3:1

  a.Hãy tìm % thể tích các khí trên

  b.Tính tỉ khối của hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  hòa tan 40 gam NaOH vào nước được dung dịch NaOH 8 phần trăm.tính khối lượng dung dịch NaOH thu được

  dung dịch NaCl 0,9 phần trăm được ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày ,như dùng để súc miệng bảo vệ sức khỏe răng,họng cho con người.bạn học sinh A đã hòa tan NaCl vào nước thu được 800 gam dung dịch NaCl 0,9 phần trăm.tính khối lượng NaCl mà bạn học sinh A đã lấy hòa tan ở trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Bài 1:Cho a gam KL N tác dụng hết vs HCl thu đc 2,688l H2 (đktc) . P.ứ xong thấy khối lượng cốc chứa dd HCl tăng lên 6,48g

  a/ Tìm a

  b/ Xác định N

  Bài 2: Ngâm 1 lá Zn nhỏ trong dd HCl , p.ứ xong người ta lấy Zn ra khỏi dd , rửa sạch phơi khô rồi đem cân thấy khối lượng Zn giảm 6,5g so vs ban đầu .

  a/ Viết PTHH

  b/ Tính V H2(đktc)

  c/ Tính mHCl

  d/ Hỏi m cốc dd sau p.ứ tăng hay giảm bao nhiêu gam so vs ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  cho 2,74 gam Ba hòa tan vào H2O tạo thành ddX

  tính khối lượng H2 tạo thành ?

  cho ddX pứ với H2SO4 dư . tính số gam kết tủa tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Thả 1 thanh sắt vào 200ml dung dịch chứa 0,2 mol cuso4 sau 1 thời gian phản ứng lấy thanh sắt ra thấy khối lượng tăng 0,08g. Hỏi lượng sắt và lượng cuso4 tham gia phản ứng là bao nhiêu g?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Hòa tan 6.5g Zn cần vừa đủ Vml dd HCl 2M a. Viết phương trình phản ứng b. Tính Vml c. Tính thể tích khí thu được ở đktc d. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

  ​​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  1, dùng 11,2 lít CO đktc khử 27,6 gam H2 ( Fe2O3, Fe3O4) ở nhiệt độ cao

  a, tính thành phần % các oxít trong hỗn hợp ban đầu.

  b, tính khối lượng Fe thu được sau phản ứng

  2,khử 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng CO thu được 17,6 gam hỗn hợp kim loại . tính thành phần % khối lượng của mỗi oxít trong mỗi hỗn hợp ban đầu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 7,2 g bột FeO hòa tan hoàn toàn vào dd H2SO4 đặc nóng thu được dd muối và khí SO2.

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Tính C% muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Mn giúp mk nha mk cần gấp

  Cho 8,4 gam kim loại Magie (Mg) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric HCl loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc)

  a) Viết phương trình phản ứng và gọi tên muối tạo thành

  b) Tính giá trị V và khối lượng muối thu được

  c) Nếu đốt chát lượng Magie trên trong bình chứa 2,24 lít khí O2 (đktc) thì Magie có cháy hết không? Giải thích  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Nếu cho 11g hỗn hợp Al, Fe tác dụng với 500ml dung dịch CuSO4 ở trên có thấy 64g CuSO4 phản ứng theo sơ đồ sau:

  Al+CuSO4------->Al2(SO4)3+Cu Fe+CuSO4-------->Cu+FeSO4

  Lập phương trình hóa học. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Dùng thìa cà phê xúc tinh thể CuSO4 và cho từ từ vào ống nghiệm chứa 50ml nước, khuấy đều. Đếm số thìa tinh thể CuSO4 hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hòa ; Đun nóng dung dịch CuSO4 bão hòa, cho thêm tinh thể CuSO4 vào ống nghiệm.

  quan sát hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm trenn và rút ra nhận xét về :

  - Khả năng hòa tan của cùng một chất ở nhiệt độ phòng và khi đun nóng.

  giúp mk vs mai mk đi hk rồi khocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  cho 2.24 lít khí co Từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 4 g một oxit sắt đến khi pư sảy ra hoàn toàn.khí thu được sau pư có tỉ khối với hidro bằng 20 xác định công thức của oxit sắt và phần trăm về khối lượng trong hh khí sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  hòa tan hoàn toàn 1,44 g kim loại hóa trị 2 bằng 250 ml dung dịch h2so4 0.3 M . ĐỂ tác dụng vs dung dịch axit dư cần dùng 60 ml dung dịch naoh 0.5 M. HỎI Kim loại dó là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA