YOMEDIA
11AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 3 Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

Banner-Video

Cùng nhau củng cố, ôn tập lại kiến thức đã học về khái niệm cũng như phương pháp sản xuất xà phòng và ưu nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp thông qua bài Trắc nghiệm Bài 3 Hóa học 12 sau đây:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 17,80g
  • B. 18,24g
  • C. 16,68g
  • D. 18,38g
  • A. 103,2 kg
  • B. 113,45 kg
  • C. 113,23 kg
  • D. 99,81 kg
 •  

   

   
   
 • Câu 3:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.
  (b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.
  (c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.
  (d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
  Số phát biểu không đúng là:

  • A. 0.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.
 • Câu 4:

  Một loại mỡ chứa 50% olein, 30% panmitin và 20% stearin. Tính khối lượng xà phòng điều chế từ 100Kg loại mỡ trên

  • A. 103,26kg
  • B. 73,34kg
  • C. 146,68Kg
  • D. 143,41kg
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Nguyên nhân nào làm cho bồ kết có khả năng giặt rửa:

  • A. vì trong bồ kết có những chất khử mạnh
  • B. vì bồ kết có thành phần là este của glixerol
  • C. vì trong bồ kết có những chất oxi hóa mạnh
  • D. vì bồ kết có những chất có cấu tạo kiểu đầu phân cực gắn với đuôi không phân cực
 • Câu 6:

  Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? 

  • A. 0,46.
  • B. 0,45.
  • C. 0,4.
  • D. 0,3
 • Câu 7:

  Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

  • A. CH3(CH2)12CH2Cl.
  • B. CH3(CH2)12COONa.
  • C. CH3(CH2)12COOCH3.
  • D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3.
 • Câu 8:

  không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

  • A.  xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt sửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải
  • B. gây ô nhiễm môi trường
  • C. tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải
  • D. Gây hại cho da tay
 • Câu 9:

  Cho các phát biểu sau

  (1) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng 

  (2) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

  (3) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

  (4) Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng Glixerol , axit fomic, trioleatglixerol

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
 • Câu 10:

  Để thử tính tan của chất béo, người ta lấy mỗi lọ 5ml dầu ăn rồi lần lượt nhỏ vào 2 ống nghiệm a và b hai chất lỏng.

  Hiện tượng thí nghiệm như sau:

  ống nghiệm a và b có thể chứa chất nào sau đây. 

  • A. a chứa nước, b chứa benzen
  • B. a chứa nước cất, b chứa nước chanh
  • C. a chứa benzen, b chứa nước
  • D. a chứa benzen, b chứa nước cất
YOMEDIA