OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được khối lượng xà phòng là:       

  • A. 
   17,80g
  • B. 
   18,24g
  • C. 
   16,68g
  • D. 
   18,38g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
                                0,06                                    0,02
   BTKL: mxphòng = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 105

Loại bài Bài tập

Chủ đề Este - Lipit

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON