RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 34.14 trang 82 SBT Hóa học 12

Bài tập 34.14 trang 82 SBT Hóa học 12

Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

1) Cr2O3 → A1 → A→ A3 → A4 → A5 → A6 → A7 → Cr2O3

2, Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Biết rằng :

- A1... A7 là các đơn chất hoặc hợp chất của crom.

- X1... X3 là các hợp chất của crom.

Hãy viết PTHH (có ghi điều kiện) theo các chuỗi phản ứng trên.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.14

Dựa vào chất đã cho để suy luận theo sơ đồ các chuỗi phản ứng

Các chất A1...A7 có thể là

A1: Cr    

A2: CrCl2     

A3: Cr(OH)2  

 A4: Cr(OH)3  

A5: NaCrO2

A6: Na2CrO4    

A7: Na2Cr2O7

Các chất X1 . . . Xcó thể là :

X1: CrCl3    

X2: Cr(OH)3    

X3: NaCrO2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.14 trang 82 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA