RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 34.16 trang 83 SBT Hóa học 12

Bài tập 34.16 trang 83 SBT Hóa học 12

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.16

Các phương trình hoá học :

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaNO3 (1)

Cr(NO3)3  + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaNO(2)

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (3)

2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O (4)

Gọi x là số mol Al(NO3)3 và y là số mol Cr(NO3)3 

Ta có hệ pt: 213x + 238y = 9,02

102.x/2 + 152.y/2 = 2,54

→ x = y = 0,02

→ m Al(NO3)3 = 213.0,02= 4,26g → %m Al(NO3)3 = 47,23%

%m Cr(NO3)3 = 52,77%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.16 trang 83 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA