RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 34.15 trang 83 SBT Hóa học 12

Bài tập 34.15 trang 83 SBT Hóa học 12

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau:

Cr → CrCl3 → Cr(OH)3 → NaCrO→ Na2CrO→ Na2Cr2O7

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.15

(1) 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

(2) CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 + 3NaCl

(3) Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

(4) 2NaCrO2 + 8NaOH + 3Br2 → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 8H2O

(5) 2NaCrO4 + H2SO4 → Na2SO+ Na2Cr2O7 + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.15 trang 83 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA