RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 34.13 trang 82 SBT Hóa học 12

Bài tập 34.13 trang 82 SBT Hóa học 12

Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl4 thành K2Cr2O4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,03 mol và 0,04 mol    

B. 0,03 mol và 0,08 mol

C. 0,015 mol và 0,08 mol    

D. 0,015 mol và 0,04 mol

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.13

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.13 trang 82 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA