RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 34.12 trang 82 SBT Hóa học 12

Bài tập 34.12 trang 82 SBT Hóa học 12

Thể tích của dung dịch K2Cr2O7 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol FeSO4 trong môi trường H2SO4 dư là

A. 100 ml.    

B. 150 ml.    

C. 200 ml.    

D. 250 ml.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.12

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.12 trang 82 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA