RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A (+H2O)→ Dung dịch A (+ HCl) → B + (NaOH)→ Khí A + (HNO3) →  C (to)→ D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 2

Các chất A, B, C, D lần lượt là:

A: NH3      

B: NH4Cl     

C: NH4NO  

D: N2O

Các phương trình hóa học xảy ra là:

(1) Khí NH3 tan trong nước tạo dung dịch amoniac

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (khí) + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3  N2O + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Thảo Quyên
  Cho 2,8g N2 và 0,8g H2. Biết hiệu suất phản ứng đạt 20%, tính thể tích NH3 thu được sau phản ứng(đktc)?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Đạt

  Cho 200ml dd AgNO3 3M td vs 300ml dd MgCl2 2M

  a) Tính m kết tủa thu được?

  b) Tính nồng độ mol /l của các chất trong dd sau pứ

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 

  B. Có dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.

  C. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam ,sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh thẫm .

  D. Có kết tủa xanh lam ,có khí nâu đỏ thoát ra.

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
YOMEDIA