RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11

Chỉ được dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau đây: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.11

Dùng kim loại bari để phân biệt các dung dịch muối: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4.

Lấy mỗi dung dịch một ít (khoảng 2-3 ml) vào từng ống nghiệm riêng. Thêm vào mỗi ống một mẩu nhỏ kim loại. Đầu tiên kim loại bari phản ứng với nước tạo thành Ba(OH)2, rồi Ba(OH)2 phản ứng với dung dịch muối.

- Ở ống nghiệm nào có khí mùi khai (NH3) thoát ra, ống nghiệm đó đựng dung dịch NH4NO3:

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

- Ở ống nghiệm nào có kết tủa trắng (BaS04) xuất hiện, ống nghiệm đó đựng dung dịch K2SO4:

K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2KOH

- Ở ống nghiệm nào vừa có khí mùi khai (NH3) thoát ra, vừa có kết tủa trắng (BaS04) xuất hiện, ống nghiệm đó đựng dung dịch (NH4)2SO4:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (NH4)2SO+ Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.11 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trung Thành

  phải dùng bao nhiêu lít khí nito và bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17g NH3 . biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25% . Các thể tích khí được đo ở đktc .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Rừng

  cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M , đun nóng nhẹ .

  a) viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn .

  b) tính thể tích khí (đktc) thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch : NH3 , Na2SO4 , NH4Cl , (NH4)SO4. Viết các phương trình hóa học đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  hiện nay , để sản xuất amoniac , người ta điều chế nito và hidro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí , hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên) . Phản ứng giữa hơi nước và khí metan tạo ra hidro và cacbon dioxit . để loại khí oxi và thu khí nito , người ta đốt khí metan trong 1 thiết bị kín chứa không khí .

  hãy viết các phương trình hóa học của pah ứng điều chế hidro , loại khí oxi và tổng hợp khí amoniac .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA