RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 8.9 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.9 trang 13 SBT Hóa học 11

Trong các phản ứng nhiệt phân muối amoni dưới đây, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - khử?

A. NH4NO→ N2 + 2H2O

B. NH4NO3 → N2O + 2H2O

C. NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

D. (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.9

Phản ứng C không phải là phản ứng oxi hóa khử vì trong phản ứng không có nguyên tố nào thay đổi số oxi hóa.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA