RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây:

1. ? + OH → NH3 + ?

2. (NH4)3PO4 to→ NH+ ?

3. NH4Cl + NaNO2 to→ ? + ? + ?

4. (NH4)2Cr2O7 to→ N2 + Cr2O3 + ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.10

1. NH4+ + OH → NH3 + H2O

2. (NH4)3PO4 to→ 3NH3 + H3PO4

3. NH4Cl + NaNO2 to→ N2 + NaCl + 2H2O

4. (NH4)2Cr2O7 to→ N2 + Cr2O3 + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • An Nhiên

  để sản xuất 1 lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000×103 mol H3PO4 .

  a) tính thể tích khí amoniac (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng , biết rằng loại amophot này có tỉ lẹ về số mol n\(NH_4H_2PO_4\) : n\(\left(NH_4\right)_2HPO_4\) = 1 : 1

  b) tính khối lượng amophot thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Ngoc

  từ không khí , than , nước và các chất xúc tác cần thiết , hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  cho các mẫu phân đạm sau đây : amoni sunfat , amoni clorua , natri nitrat . hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng . viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  cần lấy bao nhiêu lít khí hidro và nito để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng một điều kiện nhiệt độ , áp suất hiệu suất của phản ứng là 25%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA