RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11

Dãy nào dưới đây gồm các chất chứa nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, N2O, N2O5

D. NO2, N2, NO, N2O3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.2

Số oxi hóa của nitơ trong phương án D lần lượt là: +4, 0,+ 2,+3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.2 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoa Hong

  Dẫn 0.896 lít ( đktc) khí NH3 đi qua ống sứ đựng 32 gam CuO nung nóng đến khi pứ hoan toàn, thu đc chất rắn Y và a mol khí N2 a) Xđ phần trăm khối lượng của Cu trong Y b) Cho toàn bộ a mol khí N2 trên vào bình kín chứa H2 đc hh khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 6.2. Đun nóng Z 1 thời gian( có xúc tác).Tính V NH3 thu đươc (đktc), biết H pứ tổng hợp NH3 là 25%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Tieu Dong

  Khi tổng hợp NH3 từ N2 và H2 (điều kiện thích hợp) thấy rằng nồng độ khi cân bằng của N2 là 0,02M ,H2:2M ,NH3:0.6M.Hằng số cân bằng của phản ứng là :

  A.3,25 B.2,25 C.2 D.1,25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  sau quá trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2 ( VH2:VN2=3:1), thấy áp suất trog bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. biết nhiệt độ trước và sau phản ứng không đổi.phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là bao nhiêu?

  m.n giải giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1.NH3 khong tac dung duoc voi chat nao sao day?

  A. O2

  B. H2SO4

  C. Cl2

  D. NaOH

  2. Cho 3gam mot kim loai co hoa tri 2 tan hoan toan trong dd HNO3 dac nong thu duoc 5.6 lit NO2( la san pham khu duy nhat o dktc). Kim loai do la

  A. Zn

  B. Mg

  C. Fe

  D. Cu

  3. Cho 0.1mol H3PO4 vao dubg dich chua 0.35mol KOH. Dung dich thu duoc co cac chat

  A. H3PO4, KH2PO4

  B. K3PO4, KOH

  C. K3PO4, K2HPO4

  D. K2HPO4, KH2PO4

  4. Dung dich loang(du) nao sau day tac dung voi kim loai sat tao thanh muoi sat 3

  A. HNO3

  B. H2SO4

  C. HCl

  D. H3PO4

  C.on m.n nhiu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA