RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp?

A. Dung dịch HCl, dung dịch AlCl3, Cu, O2.

B. Dung dịch HNO3, dung dịch ZnCl2, dung dịch KOH, Cl2.

C. Dung dịch H2SO4, dung dịch FeCl3, O2, Cl2.

D. Dung dịch H3PO4, dung dịch CuCl2, dung dịch NaOH, O2.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.4

A. Loại Cu

B. Loại KOH

D. Loại NaOH

Trong điều kiện thích hợp NH3 đều phản ứng với: Dung dịch H2SO4, dung dịch FeCl3, O2, Cl2

PTHH:

2NH+ H2SO→ (NH4)2SO4

3NH+ FeCl+ 3H2O → 3NH4Cl + Fe(OH)3

4NH3 + 3O→ 2N+ 6H2O

2NH+ 3Cl→ N2 + 6HCl

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 11 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Mai Bảo Khánh

  Cho 1,12 lít khí NH3 (đktc) tác dụng vói 16 gam CuO nug nóng.Sau phản uéng còn lại chất rắn X (các PỨ xảycra hoàn toàn). Thể tích HCL 0,5 M cần để PỨ hoàn toàn với X là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thanh Truc

  Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy 6,8 gam NH3 tạo thành khí NO và H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Điều chế HNO3 trong công nghiệp theo sơ đồ:

  NH3 --> NO--->NO2-----> HNO3

  a) Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.

  b) Tính thể tích NH3 (ở đktc) chứa 15% tạp chất không cháy cần thiết để thu được 10 kg HNO3 31,5%. Biết hiệu suất của quá trình là 79,356%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Hoà tan m gam hỗn hợp NH4Cl và (NH4)2SO4 có tỉ lệ số mol NH4Cl:(NH4)2SO4 =1:2 vào nước được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 13,44 lít NH3 (đktc). Tính giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA