RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất và tang nhiệt độ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 5

Phương trình tổng hợp khí amoniac

N2 + 3H2 ⇔ 2NH      

- Nhận thấy số mol khí ở trước phản ứng và sau phản ứng có sự thay đổi nên có sự ảnh hưởng của áp suất lên phản ứng. Trước phản ứng 4 mol tạo thành 2 mol (chiều làm giảm áp suất)

- Chiều từ trái sang phải là chiều tỏa nhiệt (chiều làm tăng nhiệt độ)

⇒ Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Ngọc Như Thảo

  cho 23,9g hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SOtác dụng vừa đủ với 200cm3 dung dịch NaOH 2M 

  a) Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X 

  b) tính thể tích khí bay ra ở đktc 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Trinh Tăng
  Công thức muối kép ngậm nước gồm amoni sunfat và sắt(III)sunfat là gì?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Quyên Phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đang Linh
  Giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm cm rằng Amoniac tan nhiều trong nước
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA