RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Hiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình điều chế khí Hidro:

CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2

Phương trình loại khí O2

CH4 + 2O2 (kk) → CO2 + 2H2O nên còn lại N2

Phương trình tổng hợp khí amoniac

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thành

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lệ Mỹ
  Hiện tượng là gì vậy ạ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Uyên Phương
  hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi với H2 là 3,6. thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ bình kín, có xúc tác, thu được hỗn hợp khí, đồng thời thấy áp suất giảm 8% so với ban đầu. hiệu suất phản ứng này
  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Trần Thị Hồng

  Thể tích Nito tối đa có thể thu được khi đun nóng dd chứa 0.5 ml NH4Cl và NaNO2?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA