RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11

Cho các chất sau: 3Ca3(PO4)2.CaF2, H3PO4, NH4H2PO4, NaH2PO4, K3PO4, Ag3PO4. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá trên.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.8

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

3Ca3(PO4)2.CaF2 → H3PO→ NH4H2PO4 → NaH2PO4 → K3PO→ Ag3PO4

Các phương trình hoá học:

(1) 3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4(đặc) → 6H3PO+ 10CaS04↓ + 2HF↑

(2) H3PO+ NH→ NH4H2PO4

(3) NH4H2PO4 + NaOH → NaH2PO4 + NH3↑ + H2O

(4) 3NaH2PO+ 6KOH → Na3PO4 + 2K3PO4 + 6H2O

(5) K3PO+ 3AgNO→ Ag3PO4↓ + 3KNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 21 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • thi trang

  Nhận biết các dung dịch: Na3PO4, NaCl, Na2SO4, NaNO3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Xuan Xuan

  có bạn nào có công thức tính nhanh trắc nghiệm k?

  cho tớ xin vs, hóa 11 :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH   ; b) NH4Cl + AgNO3   ;   c) NaF + HCl   ;   d) MgCl2 + KNO3   ;   e) FeS(rắn) + HCl   ;   f) HClO + KOH    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA