YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Thêm 10 gam dung dịch bão hòa bari hiđroxit (đo tan là 3,89 gam trong 100 gam nước) vào 0,5 ml dung dịch axit phot phoric nồng độ 6 mol/lít. Tính lượng các hợp chất của bari được tạo thành.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{{10.3,98}}{{(100 + 3,98).171}} = 0,0022mol\)

Số mol H3PO4 = 0,0005.6 = 0,003 mol

Ta có: 

\(1 < k = \frac{{\overline n O{H^ - }}}{{n{H_3}P{O_4}}} = \frac{{2.0,0022}}{{0,003}} = 1,47 < 2\)

Tạo ra hai muối:  H2PO4- và HPO4 2-

Đặt số mol H3PO4 tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x và y mol

2H3PO4 + Ba(OH) → Ba(H2PO4)2 + 2H2O

x                     0,5x             0,5x

H3PO4 + Ba(OH)2 → BaHPO4 + 2H2O

y                   y                  y

Theo đề ra ta có:  x + y = 0,003 và 0,5x + y = 0,0022

→ x = 0,0016 vả y = 0,0014

Khối lượng các muối thu được:

mBa(H2PO4)2 = 0,5.0,0016.331 = 0,2648 gam

mBaHPO4 = 0,0014.233 = 0,3262 gam

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA