YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch thu được đến cô cạn. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

A. Na3PO4 và 50 gam.

B. Na2HPO4 và 15 gam.

C. NaH2PO4 và 49,2 gam, Na2HPO4 và 14,2 gam.

D. Na2HPO4 và 14,2 gam; Na3PO4 và 49,2 gam.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Chọn D.

nNaOH = 44 : 40 =1,1 mol

nH3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta có: 2 < k = nNaOH : nH3PO= 2,75 < 3

→ Tạo ra muối: Na3PO4 và Na2HPO4

Đặt số mol H3PO4 tham gia phản ứng ở phương trình (1) và (2) lần lượt là x và y

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O  (1)

x                   2x                x

H3PO + 3NaOH →  Na3PO4 + 3H2O   (2)

y                  3y                   y

Theo đề ta có:

x + y = 0,4 và 2x + 3y = 1,1

Suy ra x = 0,1 và y = 0,3

Khối lượng các muối thu được:

mNa2HPO4 = 0,1 .142 = 14,2 g

mNa3PO4 = 0,3 . 164 = 49,2 g

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
  • Trần thu Sương

    116,4 g hỗn hợp X gồm fe,fe3o4,cu vào 900 g hno3 35% thu được dung dịch Y chỉ chứa 373 g muối và hỗn hợp khí.

    Cho dung dịch chứa 4,75 mol naoh vào Y , lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch thu được 320,5 g chất rắn G. Tính phần tăm khói lượng oxi trong X

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA