YOMEDIA
AMBIENT

Trần thu Sương's Profile

Trần thu Sương

Trần thu Sương

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần thu Sương đã đặt câu hỏi: 116,4 g hỗn hợp X gồm fe,fe3o4,cu vào 900 g hno3 35% thu được dung dịch Y Cách đây 4 năm

    116,4 g hỗn hợp X gồm fe,fe3o4,cu vào 900 g hno3 35% thu được dung dịch Y chỉ chứa 373 g muối và hỗn hợp khí.

    Cho dung dịch chứa 4,75 mol naoh vào Y , lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch thu được 320,5 g chất rắn G. Tính phần tăm khói lượng oxi trong X

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Trần thu Sương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 năm