ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Phân biệt NH4NO3, Ba(NO3)2, Na3PO4

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có). NH4NO3, Ba(NO3)2, Na3PO4

  bởi Nguyễn Trà Long 10/10/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm tương ứng có đánh số từ 1 đến 4 

    NH4NO3 Ba(NO3)2 Na3PO4
  dd NaOH Khí (NH3) - -
  dd AgNO3 X - Kết tủa vàng
  • Chú thích: 

  (-) Không hiện tượng

  (X) Không phản ứng

  • Phương trình phản ứng:     

  NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

  Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3      

    bởi Bin Nguyễn 11/10/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA