YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất.

a) Kali photphat và bari nitrat

b) natri photphat và nhôm sunfat

c) kali phot phat và canxi clorua

d) natri hiđrophotphat và natri hiđroxit.

e) canxi điphotphat (1) mol và canxi hiđroxit (1 mol)

g) canxi đihiđrophotphat (1mol) và canxi hiđroxit (2 mol)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn

Câu a:

2K3PO+ 3Ba(NO3)→ Ba3(PO4 )2↓ + 6KNO3

3Ba2+  +  2PO43-  →  Ba3(PO4 )2

Câu b:

2Na3PO4   + Al2(SO4 )3   → 2AlPO+ 3Na2SO4

Al3+   +   PO43-   →  AlPO4

Câu c:

2K3PO4   + 3CaCl→ Ca3(PO4 )2  + 6KCl

3Ca2+  +   2PO43-  →  Ca3(PO4 )2

Câu d:

Na2HPO4  +  NaOH  → Na3PO4  +H2O

HPO42-  + OH-  → PO43-  + H2O

Câu e:

Ca(H2PO4)2  + Ca(OH)2 → 2CaHPO4   +  2H2O

H2PO4-  +  OH-   →   HPO42-  +  H2O

Câu g:

Ca(H2PO4)2   + 2Ca(OH)2   → Ca3(PO4)2  + 4H2O

3Ca2+  +  2H2PO4+ 4OH-  → Ca3(PO4)2  + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • na na

  một oxit nito có công thức phân tử là NOx , trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng . oxit là chất nào sau đây : NO , N2O4 , NO2 , N2O5 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Mai Vàng

  1.hãy nhận biết 3 dung dịch mất nhãn sau đựng trong 3 lọ riêng biệt :

  a) NaOH, H2SO4, HCL

  b)HCL, NaOH, Na2SO4

  c) HCL, NaCL, Na3PO4

  d) Ba(NO3)2, NH4NO3, Na3PO4

  e) Na3PO4, NaNO3, NH4NO3, (NH4)3PO4

  f) Na3PO4, NaCl, NaBr, Na2S, NaNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Theo dãy HNO3 - HPO3 - HAsO3 , tính axit tăng dần , giảm dần hay không thay đổi ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Nhận biết các dung dịch: Na3PO4, NaCl, Na2SO4, NaNO3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  có bạn nào có công thức tính nhanh trắc nghiệm k?

  cho tớ xin vs, hóa 11 :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH   ; b) NH4Cl + AgNO3   ;   c) NaF + HCl   ;   d) MgCl2 + KNO3   ;   e) FeS(rắn) + HCl   ;   f) HClO + KOH    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA