YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Trong quá trình tổng hợp ammoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% so với áp suất lúc ban đầu. biết nhịệt độ của phản ứng được giữa không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp ban đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Xét hỗn hợp ban đầu 1 mol N2 và 3 mol H2. Đặt số mol N2 tham gia phản ứng là x mol.

                             N2   +  3H2 ⇔  2NH3

Trước phản ứng:       1         3           0

Phản ứng:                 x         3x          2x

Sau phản ứng:        (1-x)     (3-3x)     2x

Áp suất của hệ lúc đầu là: P1 = 10P, theo đề bài áp suất giảm 10% ⇒ áp xuất của hệ sau là P2 = 9P

Trước phản ứng ta có: P1V1 = n1RT1 (1)

Sau phản ứng: P2V2 = N2RT2 (2)

Bình kín và nhiệt độ không đổi, lấy (1) chia (2) ta được:

\(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \to \frac{{10P}}{{9P}} = \frac{{1 + 3}}{{(1 - x) + (3 - 3x + 2x)}}\)

→ x = 0,2

Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng: NH3 0,4 mol, Ndư 0,8 mol;H2 dư 2,4 mol.

Tính phẩn trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp sau phản ứng:

\(\begin{array}{l}
\% {V_{N{H_3}}} = \frac{{0,4}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 11,11\% \\
\% {V_{{N_2}}} = \frac{{0,8}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 22,22\% \\
\% {V_{{H_2}}} = \frac{{2,4}}{{0,4 + 0,8 + 2,4}}.100 = 66,67\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Lê Nhi

  1. Nung 8,4 gam Fe trong không khí , sau phản ứng thu được m gam chất rắn x gồm Fe , Fe3O4 , Fe2O3 , FeO . Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 ( đktc ) là sản phẩm khử duy nhất . Tìm m ?

  2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 ( vừa đủ) , thu được dung dịch Y ( chỉ chứa hai muối sunfat ) và b mol khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) . Tìm b ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  trang lan

  1: Hòa tan hoàn toàn 3g hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HNO3 loãng , nóng thu đc dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NH3 dư , kết tủa thu được mang nung nóng đến khối lượng không đổi , cân được 2,04g . Khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp lần lượt là ?

  2: Cho 6,45g Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được Vít khí NO (đktc) và dung dịch B có 32,7g muối . Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl cho 20,025g muối khan

  a; Dung dịch B có những muối nào ? Vì sao ?

  b; Viết pt phản ứng xảy ra ? tính V của NO?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Nung 302,5 gam muối Fe(NO3)3 một thời gian rồi dừng lại , để nguội . Chất rắn X còn lại có khối lượng 222 gam

  a; Tính khối lượng muối đã phân hủy

  b; Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho 1.35 gam hỗn hợp gồm Cu Mg Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.01 mol NO và 0.04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch ? xin ai có cách giải bài này mong chỉ giúp em bài toán hóa này cám ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Nhận biết các dung dịch sau: NH4NO3, NaCl, Na3PO4, NaNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Nhận biết các dung dịch sau:NaCl, Na3PO4, NaNO3, Na2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA