RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau:

a) Phản ứng giữa kim loại magie với axir nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đnitơ oxit. Tổng các hệ số trong phản ứng hóa học bằng.

A. 10

B. 18

C. 24

D. 20

b) Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra nito monoxit. Tổng các hệ số trong Phương trình hóa học bằng:

A. 10

B. 18

C. 24

D. 20

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Chọn C.

4Mg + 10HNO3 đặc → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

Thông thường trong chương trình phổ thông:

Mg + 4HNO3 đặc→ Mg(NO3)+ 2N+ 2H2O

Câu b:

Chọn D.

3Cu + 8HNO3 loãng→ 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

  • Trần thu Sương

    116,4 g hỗn hợp X gồm fe,fe3o4,cu vào 900 g hno3 35% thu được dung dịch Y chỉ chứa 373 g muối và hỗn hợp khí.

    Cho dung dịch chứa 4,75 mol naoh vào Y , lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch thu được 320,5 g chất rắn G. Tính phần tăm khói lượng oxi trong X

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA