YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau:

a) Phản ứng giữa kim loại magie với axir nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đnitơ oxit. Tổng các hệ số trong phản ứng hóa học bằng.

A. 10

B. 18

C. 24

D. 20

b) Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra nito monoxit. Tổng các hệ số trong Phương trình hóa học bằng:

A. 10

B. 18

C. 24

D. 20

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Chọn C.

4Mg + 10HNO3 đặc → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

Thông thường trong chương trình phổ thông:

Mg + 4HNO3 đặc→ Mg(NO3)+ 2N+ 2H2O

Câu b:

Chọn D.

3Cu + 8HNO3 loãng→ 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Liên Mỹ

  Câu 1: Cho 18,5 gam butan-1-ol tác dụng vừa đủ với K, thu được V lít khí H2(đktc). Giá trị của V là

  Câu 2: Cho 3,35 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng phản ứng với Na dư, thu được 0,56 lít H2(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của 2 ancol đó.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Đỗ Hùng

  Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau: NaOH, NH4Cl, Na3PO4, NaNo3, H2So4, Na2SO4

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ji Hi
  Cho 1.2gam hôn hợp 2 kim loai Fe và CU tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1.12 lit khí NO2 (Đktc) ... A) tính khối lượng muối kim loại viết pt. ...b) tính khối lượng mỗi kim loại
  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nông Sơn

  Cho 18g hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 13,44 lít khí nâu đỏ ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

  a).VPTHH

  b).Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Đình Hải
  cho các dd mất nhãn sau. Trình bày cách phát hiện và viết ptpu Ca(HCO3), CaCl2, Na3PO4, Na2CO3
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Maii Đìnhh Duyy

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA