ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bằng phản ứng hóa học, hãy nhận biết các dung dịch sau:

NH3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận biết các dung dịch NH3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4

Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch HCl đặc và đưa vào mẫu thử trên, mẫu thử có khói trắng xuất hiệu là dung dịch NH3.

NH+ HCl→ NH4Cl

Dùng dung dịch Ba(OH)2 cho vào 3 mẫu thử còn lại.

Mẫu sủi bọt mùi khai, đồng thời tạo kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4.

(NH4)2SO+ Ba(OH)2 → BaSO+ 2NH+ 2H2O

Mẫu sủi bọt khí mùi khai là dung dịch NH4 Cl

2NH4Cl + Ba(OH)→ BaCl+ 2NH+ 2H2O

Mẫu tạo kết tủa trắng là dung dịch Na2SO4

Na2SO+ Ba(OH)→ BaSO+ 2NaOH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF