RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 2 về Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế
  • B. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau
  • C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn 
  • D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế
  • A. Tự chủ về kinh tế
  • B. Nhu cầu đi lại giữa các nước
  • C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 
  • D. Khai thác và sử dụng tài nguyên
 •  

  YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
  • B. Tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực
  • C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại 
  • D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên
  • A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê
  • B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô
  • C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da. 
  • D. Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.
 •  
   
  • A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.
  • B. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
  • C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da. 
  • D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.
  • A. Liên minh châu Âu
  • B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ
  • C. Thị trường chung Nam Mĩ 
  • D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
  • A. Thành phần chủng tộc
  • B. Mục tiêu và lợi ích phát triển
  • C. Lịch sử dựng nước, giữ nước 
  • D. Trình độ văn hóa, giáo dục
  • A. Liên minh châu Âu
  • B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ
  • C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
  • D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
  • A. Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia
  • B. Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo
  • C. Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau 
  • D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng
  • A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế
  • B. Ngân hàng châu Á, Ngan hàng châu Âu
  • C. Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế 
  • D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới
YOMEDIA