ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước: 

  • A. 
   Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê
  • B. 
   Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô
  • C. 
   Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da. 
  • D. 
   Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước: Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

  Giải thích : Mục II.1, SGK/11 - 12 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143354

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA