ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là 

  • A. 
   Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia
  • B. 
   Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo
  • C. 
   Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau 
  • D. 
   Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo

  Giải thích : Mục I.2, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143359

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA