RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu? 

  • A. 
   Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế
  • B. 
   Ngân hàng châu Á, Ngan hàng châu Âu
  • C. 
   Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế 
  • D. 
   Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Ngân hàng hế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế  là các tổ chức tài chính quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu.

  Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143360

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA