RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để 

  • A. 
   Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
  • B. 
   Tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực
  • C. 
   Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại 
  • D. 
   Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại 

  Giải thích : Mục II.2, SGK/12 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 143353

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA