YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là 

  • A. 
   Tự chủ về kinh tế
  • B. 
   Nhu cầu đi lại giữa các nước
  • C. 
   Thị trường tiêu thụ sản phẩm 
  • D. 
   Khai thác và sử dụng tài nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Tự chủ về kinh tế là xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết.

  Giải thích : Mục II.2, SGK/12 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143352

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA