YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến 

  • A. 
   Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế
  • B. 
   Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau
  • C. 
   Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn 
  • D. 
   Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. Chính vì thế, trong chuỗi liên kết này mà một khâu bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống, có nghĩa là khi nào khủng hoảng nền kinh tế thế giới thì tất cả các nước đều ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143351

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA