ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về 

  • A. 
   Thành phần chủng tộc
  • B. 
   Mục tiêu và lợi ích phát triển
  • C. 
   Lịch sử dựng nước, giữ nước 
  • D. 
   Trình độ văn hóa, giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về mục tiêu và lợi ích phát triển

  Giải thích : Mục II.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143357

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA