YOMEDIA
07AMBIENT

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 26 Trồng cây rừng

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Mùa xuân
  • B. Mùa thu
  • C. Mùa Hạ
  • D. Cả A và B đều đúng
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 •  

   

   
   
  • A. 30 x 30 x 30 cm
  • B. 30 x 40 x 30 cm
  • C. 40 x 40 x 40 cm
  • D. 40 x 40 x 30 cm
  • A. Phân hữu cơ ủ hoai
  • B. Supe lân
  • C. NPK
  • D. Tất cả đều đúng
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
  • A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Vun gốc
  • B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc
  • C. Tạo lỗ trong hố đất → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc
  • D. Tạo lỗ trong hố đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc
  • A. Phải lớn hơn chiều cao bầu đất
  • B. Phải nhỏ hơn chiều cao bầu đất
  • C. Phải đúng bằng chiều cao bầu đất
  • D. Cả A, C đều đúng
  • A. 5 – 10 phút
  • B. 3 – 5 phút
  • C. 15 – 20 phút
  • D. 10 – 15 phút
  • A. Cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe
  • B. Đất tốt và ẩm
  • C.  Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
  • A. 50% đất mùn, 50% phân chuồng hoai, 1-2% supe lân và nước
  • B. 60% đất mùn, 40% phân chuồng hoai, 1-2% supe lân và nước
  • C. 50% đất mùn, 50% phân chuồng hoai, 2-4% supe lân và nước
  • D. 40% đất mùn, 60% phân chuồng hoai, 1-2% supe lân và nước
YOMEDIA