YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trồng cây con rễ trần hay được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

  • A. 
   Cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe
  • B. 
   Đất tốt và ẩm
  • C. 
    Cả A và B đều đúng
  • D. 
   Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trồng cây con rễ trần hay được áp dụng trong trường hợp: Cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe và đất tốt và ẩm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 176386

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA