YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu bước trong kĩ thuật đào hố trồng cây rừng?

  • A. 
   2
  • B. 
   3
  • C. 
   4
  • D. 
   5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 3 bước trong kĩ thuật đào hố trồng cây rừng là:

  Đào hố → Trộn đất màu và lấp đất → Lấp đầy hố

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 176379

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA