YOMEDIA
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi đào hố trồng cây rừng người ta đem đất màu trộn với loại phân bón gì?

  • A. 
   Phân hữu cơ ủ hoai
  • B. 
   Supe lân
  • C. 
   NPK
  • D. 
   Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi đào hố trồng cây rừng người ta đem đất màu trộn với: Phân hữu cơ ủ hoai, supe lân và NPK

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 176381

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA