OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Công nghệ 7 Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi


Quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra như thế nào? Thức ăn có vai trò ra sao đối với vật nuôi? Để trả lời các câu hỏi này mời các em cùng HOC247 tham khảo nội dung bài 38 trong chương trình Công nghệ 7.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?

Sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

Sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

 • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 • Protêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Litpit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo.
 • Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng.
 • Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

1.2. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi

 • Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.
 • Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển
 • Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Vai trò của thức ăn

Vai trò của thức ăn

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hóa thức ăn:

 • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ... Lipit được hấp thụ dưới dạng các ...
 • .. được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các .. được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Gợi ý trả lời

 • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.
 • Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Câu 2: Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Gợi ý trả lời

- Có 2 vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:

 • Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
 • Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi.

Đáp án: A

ADSENSE

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
 • Rèn luyện kỹ năng làm việc với SGK, phân tích tranh, bảng số liệu.
 • Có ý thức trong việc phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi.
MGID
ON