OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Công nghệ 7 Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi


Cùng HOC247 tìm hiểu qua nội dung bài 32 trong chương trình Công nghệ 7 để có thể biết được khi nào vật nuôi có thể tiên hành sinh sản và những giai đoạn còn lại trong đời sống của vật nuôi gọi là gì? Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi

Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi già. Cả quá trình này gọi là sự phát triển của vật nuôi. Sự phát triển của vật nuôi luôn có sự sinh trưởng và sự phát dục xen kẽ nhau.

Quan hệ giữa tuổi và khối lượng của ngan

Quan hệ giữa tuổi và khối lượng của ngan

a. Sự sinh trưởng:

 • Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể.
 • Ví dụ: xương ống chân của bê dài thêm 5cm, dạ dày lợn tăng thêm sức chứa

b. Sự phát dục:

 • Là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể.
 • Ví dụ: gà trống biết gáy, gà mái bắt đầu đẻ trứng

1.2. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 

 • Sự tăng cân của ngan con theo ngày, tuần tuổi → Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo giai đoạn.
 • Khối lượng của hợp tử lợn là 0,4mg, lúc đẻ ra nặng 0,8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi nặng 200kg → Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là không đồng đều.
 • Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày → Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo chu kì.
 • Quá trình sống của lợn phải trải quả các giai đoạn: bào thai ⇒ Lợn sơ sinh ⇒ Lợn nhỡ ⇒ Lợn trưởng thành → Đặc điểm sinh trưởng và phát dục giai đoạn theo giai đoạn.

1.3. Các yếu tố tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • Đặc điểm di truyền của vật nuôi.
 • Các điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

Yếu tố ảnh hưởng đên sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Yếu tố ảnh hưởng đên sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Câu 1: Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục?

Gợi ý trả lời

 • Sự sinh trưởng là sư tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.
 • Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

Câu 2: Em hãy quan sát sơ đồ trên và chọn xem các ví dụ sau minh họa cho đặc điểm nào?

a) Sự tăng cân của ngan theo tuổi (ví dụ ở phần I).

b) Khối lượng của hợp tử lợn là 0.4 mg, lúc đẻ ra nặng 0.8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi nặng 200kg.

c) Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày.

d) Quá trình sống của lợn trả qua các giai đoạn:

Bào thai → lợn sơ sinh → lợn nhỡ → lợn trưởng thành.

Gợi ý trả lời

 • a, b đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi không đồng đều.
 • c đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo chu kì.
 • d đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo giai đoạn.
ADSENSE

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
 • Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích sơ đồ, bảng biểu.
 • Tích cực học tập để ứng dụng vào chăn nuôi tại địa phương.
MGID
ON